Co możemy dla Ciebie zrobić?

Duży zakres funkcjonalności oprogramowania firmy ANTARA stwarza możliwość zaoferowania produktów informatycznych bardzo szerokiemu spektrum odbiorców. Użytkownik w konsekwencji otrzymuje elastyczne narzędzie wyposażone w innowacyjne funkcje, dzięki którym szybko i w intuicyjny sposób może wykonać powierzone zadania. Posiadamy zespół wykwalifikowanych programistów, dzięki którym stworzone aplikacje są zgodne z atrybutami systemów informatycznych inżynierii oprogramowania, tj:

  1. poprawności – produkt musi być zgodny z obowiązującymi standardami rynkowymi;
  2. zgodności z wymaganiami – wytworzone produkty mają być zgodne z oczekiwaniami rynku, a funkcjonalności podyktowane rzeczywistym zapotrzebowaniem oraz różnorodnością i zmiennością wymagań;
  3. ergonomiczności, łatwości użycia – klient otrzymuje gwarancję zgodności z zasadą sprzyjania naturalnym ludzkim własnościom;
  4. niezawodności, współdziałania – cechami oferowanych produktów i usług są solidność wykonania oraz gwarancja zapewnienia profesjonalnej pomocy (doradztwa technicznego);
  5. efektywności – sprawne procesy wytwarzania oprogramowania zapewnią minimalizację kosztów i czasu realizacji (tzw. wykonalność ekonomiczna);
  6. łatwości ponownego użycia i konserwacji – odbiorcy nie będą narażeni na wzrost kosztów rozwoju i utrzymania systemu informatycznego TCO (Total Cost of Ownership);
  7. przenaszalności – oprogramowanie dostarczone użytkownikowi może zostać przeniesione do innego środowiska (miejsca lub systemu) bez utraty ważności licencji;
  8. skalowalności – wytworzone oprogramowanie ma zdolność do sprawnego funkcjonowania w warunkach rosnącej liczby elementów składowych lub użytkowników systemu;

Copyright © 2010-2019. All rights reserved.
ANTARA Systemy Informatyczne

Powered by
ANTARA Dynamic CMS