Platforma Dobre Kadry

Główny cel projektu: Zwiększenie zdolności adaptacyjnych 180 mikro, małych i średnich (MŚP) przedsiębiorstw z województw lubelskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego do zmieniających się warunków gospodarczych do 30.09.2015 r.

Platforma e-learningowa to narzędzie wspierające w zarządzaniu wiedzą, szczególnie przydatne w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym w firmach o rozproszonej strukturze.E-learning służy nauczaniu na odległość oraz nauczaniu elastycznemu.

Platforma e-learningowa służy do przeprowadzania szkoleń teoretycznych i testów. Mają one poprawic wiedzę z wybranego zagadnienia i trwają w zależności od specyfik - 32 godziny szkoleniowe lub 12 godzin.Szkolenia i testy na platformie są monitorowane i raportowane.


Copyright © 2010-2019. All rights reserved.
ANTARA Systemy Informatyczne

Powered by
ANTARA Dynamic CMS