System monitoringu pojazdów

Scentralizowany system analizy danych geolokalizacyjnych na platformę Windows Mobile 6.0. System w oparciu o aplikację mobilną w terenie oraz centralną bazę danych pojazdów udostępnia interfejs w przeglądarce do śledzenia pozycji każdego z pojazdów floty. 

 

Projekt obecnie nie jest rozwijany. Doświadczenia zdobyte w tym systemie posłużyły do rozwoju wielu współczesnych aplikacji na platformy Android oraz iOS wykorzystujących geolokalizację i pokrewne technologie.


Copyright © 2010-2019. All rights reserved.
ANTARA Systemy Informatyczne

Powered by
ANTARA Dynamic CMS