Szyfrowanie tajnej wiadomości w nośniku audio

Porgram przy wykorzystaniu technik steganograficznych zakodowuje w pliku audio tajną wiadomość oraz ukrywa sam fakt przekazywania tej informacji. Plik audio z zakodowaną w sobie wiadomością może zostać wysłany np. poprzez e-mail jako zwykły załącznik z utworem muzycznym. Tylko osoba posiadająca wiedzę o zakodowanej w niej wiadomości może ją odkodować specjalnym programem

 

Wykorzystanie metody modyfikacji najmniej znaczącego bitu w pliku audio pozwala na odtworzenie utworu po zakodowaniu wiadomości bez zauważalnych zmian dźwięku.


Copyright © 2010-2019. All rights reserved.
ANTARA Systemy Informatyczne

Powered by
ANTARA Dynamic CMS